Associació d'Estudiants de Neurociències de la UAB Última actualització: 20/03/2003

Els Cicles de Conferències

A més de les Trobades Neurocientífiques, una altra activitat destacada de l'AENC és la celebració anual de Cicles de Conferències dedicades a temes d'interès en el camp de les neurociències. Cada curs acadèmic realitzem un cicle sobre un aspecte que creiem d'especial rellevància per a la formació neurocientífica. L'objectiu principal és fer arribar als estudiants l'estat general de coneixements en el tema que es tracta des d'un punt de vista multidisciplinar, és a dir, donant a conèixer les aportacions que es fan des dels diferents camps que s'inclouen en les neurociències. Aquesta visió global permet integrar uns coneixements que de vegades es tenen de manera dispersa, afavorint la seva comprensió i les reflexions crítiques.
Els destinataris potencials del cicle són:
- Estudiants de primer, segon i tercer cicle de les llicenciatures de Medicina, Biologia, Bioquímica, Psicologia, Veterinària, Física i Informàtica interessats de manera més particular i específica en la recerca i investigació neurocientífica i en els problemes que aquesta planteja.
- Estudiants de les diplomatures d'Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia i Tecnologia dels aliments interessats en adquirir una certa consciència crítica sobre els problemes de la recerca i les seves implicacions socials, fugint dels seus aspectes purament instrumentals.
- Becaris, investigadors i professors de facultats de Medicina, Biologia, Bioquímica, Psicologia, Veterinària, Física i Informàtica de diferents universitats catalanes i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas directament protagonistes de la generació de coneixement científic.
- Metges residents de les especialitats MIR en neurologia, neurocirugia, medicina interna, gerontologia, medicina familiari comunitària, psiquiatria i altres professionals de les ciències de la salut en actiu interessats en aspectes concrets de la neurociència.
Aquests són els Cicles que s'han desenvolupat fins ara:

Els Cicles de Conferències:
Tema:
VII Cicle de Conferències. Abril-Maig 2003 Neuropatologies del Cicle Vital
VI Cicle de Conferències. Març-Abril 2002 Història de la Neurociència
V Cicle de Conferències. Febrer-Abril 2001 La Recerca en neurociències a la catalunya del Segle XXI
IV Cicle de Conferències. Març-Abril 2000 Neuroenginyeria
III Cicle de Conferències. Febrer-Març 1999 Neurogenètica, descodificant els secrets del sistema nerviós
II Cicle de Conferències. Febrer-Març 1998  
I Cicle de Conferències. Febrer-Març 1997  

L'assistència és lliure i L'AENC-UAB expedeix certificats d'assistència a aquelles persones que han assitit com a mínim a un 75% de les conferències dels seus cicles, per tant, es controla el nom dels assistents a l'entrada. Aquest sistema ens serveix també per conèixer el número de persones que han assistit a cada conferència, i saber quines han despertat més interès.

Les conferències són enregistrades i posteriorment s'escull una d'aquestas per a la realització de la Monografia neurocientífica de la col·lecció de publicacions de l'AENC-UAB. La Junta Coordinadora de l'AENC-UAB és la responsable de l'organització d'aquestes conferències, així com de la seva publicitat i difusió.

Per tal d'obtenir més informació podeu contactar amb els membres del Comitè Organitzador a l'adreça següent:

AENC
Local R-114. Edifici de les Associacions. Plaça Cívica.
Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona).
E-mail: aenc@bbs-ce.uab.es.

Organitza: Associació d'Estudiants de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (AENC-UAB).

Col.laboren i donen suport: Institut de Neurociències, Deganat de la Facultat de Psicologia, Deganat de la Facultat de Medicina, Deganat de la Facultat de Ciències, Deganat de la Facultat de Veterinària, Vicerectorat d'Investigació, Programa de doctorat en Neurociències i Escola de Doctorat i de Formació Continuada de la UAB.