Associació d'Estudiants de Neurociències de la UAB Última actualització: 20/09/2002

Inscripcions. Nous membres de l'AENC-UAB

SI esteu interessats en ser membres de l'AENC-UAB, ompliu la següent butlleta. Us retornarem un e-mail confirmant la vostra inscripció a l'Associació. La inscripció és gratuïta i us informarem de totes les nostres activitats.

Cognoms:

Nom:

Estudis: Especifiqueu quins estudis esteu realitzant:

Lloc de treball:

UAB. Facultat: Departament: Unitat:

Si no sou de la UAB, especifiqueu de quin Centre/Empresa sou:

Telèfon de contacte:

E-mail:

 

Per tal d'obtenir més informació podeu contactar amb els membres de l'AENC a l'adreça següent:

AENC
Unitat de Fisiologia Animal.
Facultat de Ciències.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Edifici C. 08193 Bellaterra (Barcelona).
E-mail: aenc@bbs-ce.uab.es.