Associació d'Estudiants de Neurociències de la UAB Última actualització: 10/05/2003

Links

En aquest apartat volem fer referència a tots aquells enllaços interessants dintre del camp de les neurociències i la ciència en general:

- Bibliografia:
BioMedNet
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Decomate - Artícles en format pdf de la UAB
IDEAL: International Digital Electronic Access Library
MEDLINE Advanced search
NCBI PubMed - Base de dades pública d'articles científics. La més complerta.
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona
- Beques Nacionals:
Ajuts a la investigació (ayudas a la investigación) (La Caixa)
Becas publicadas al BOE. Información General
CSIC
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) - CIRIT
Fundació Areces
Ministerio de Asuntos Exteriores
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
- Beques i Treballs Internacionals:
Fogarty International Center - Beques i projectes en Ciències de la salut
Howard Hughes Medical Institute (USA) - Beques de Biologia als USA
Human Frontier Science Program - Beques i projectes en Ciències de la vida
International Life Sciences Institute - Projectes d'investigació en Ciències de la vida
National Research Council of the US - Treballs en centres de recerca dels USA
Nature Jobs - Treballs publicats a la revista Nature
New Scientist - Notícies i treballs publicats en aquesta revista anglesa
SCIENCE Professional Network_ Jobs, Careers, and Employment in Science - Treballs publicats a la revista Science
Training and Mobility of Researchers - A nivell d'Europa
- Societats i Fundacions:
American Phisiological Society
Internet Association for Biomedical Sciences (INABIS)
NeurosciOn - The Online Community for Neuroscientists
Physiology Online - de la Physiological Society
Red Glial Española - De la UAB
Society for Experimental Biology
Society for Neuroscience
AENC
Local R-114. Edifici de les Associacions. Plaça Cívica.
Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona).
E-mail: aenc@bbs-ce.uab.es.