Associació d'Estudiants de Neurociències de la UAB Última actualització: 20/09/2002

Monografia 1. 2000.

Tema:
 
- La filosofia de la ment i la cognició. Dr. Lluís García i Sevilla.
 

 

Index:
- La Filosofia
- La Ment
- La Cognició

A tot aquell que estigui interessat en aquesta monografia pot adreçar-se a nosaltres:

AENC
Local R-114. Edifici de les Associacions. Plaça Cívica.
Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona).
E-mail: aenc@bbs-ce.uab.es.
 
 
Tornar