Associació d'Estudiants de Neurociències de la UAB Última actualització: 20/09/2002

Monografia 2. 2001.

Tema:
 
-Una visió interdisciplinària de les malalties del sistema nerviós. Varis autors.
 

 

Index:
- Presentació
Dr. Miquel Vilardell i AENC
- Aspectes clínics i bàsics de l'esclerosi múltiple
Dr. Xavier Montalbán, Dra. Eva Martínez i Dr. Pablo Díaz
- Aspectes clínics i bàsics de la malaltia d'Alzheimer
Dra. Pilar Santacruz i Dra. Nicole Mahy
- La malaltia de Parkinson: Aspectes clínics i fonamentals
Dr. Francesc Valdeoriola i Dra. Conxita Marín
- Lesions traumàtiques del sistema nerviós perifèric: De la clínica al laboratori experimental
Dr. Joan Pi i Dr. Xavier Navarro
- Aspectes clínics i bàsics de l'esquizofrènia
Dr. Jordi Obiols i Dra. Lourdes Fañanás
- Aspectes clínics i bàsics de la depressió
Dr. Julio Vallejo i Dr. Francesc Artigas
- Bases farmacològiques i clíniques del tractament del dolor
Dra. Antònia Bassols i Dr. Fèlix Bosch
 
 

A tot aquell que estigui interessat en aquesta monografia pot adreçar-se a nosaltres:

AENC
Local R-114. Edifici de les Associacions. Plaça Cívica.
Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona).
E-mail: aenc@bbs-ce.uab.es.
 
 
Tornar