IIIa Trobada Neurocientífica de la UAB

Tema: La comunicació de la ciència. ¿Ciència per a científics o ciència per a tothom?

Programa:

Facultat de Ciències (Sala d'Actes). Divendres, 14 de maig de 1999

09:30-10:00h
Rebuda dels participants i entrega de la documentació.
10:00-10:30h
Inauguració de la IIIa Trobada Neurocientífica.
Paraules de benvinguda a càrrec de:
- la Junta Coordinadora de l'AENC-UAB.
- Dr. Antoni Oliva (Degà de la Facultat de Ciències).
- Dra. Mercè Izquierdo (Vice-rectora d'Estudiants i de Promoció Cultural).
10:30-11:30h
Conferència:"Influència dels processos psicològics sobre el sistema immunitari".
A càrrec del Dr. Manuel Valdés (psiquiatre de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona).
11:30-12:00h
Pausa-Cafè.
12:00-14:00h
Sessió de pòsters. Visites guiades a l'exposició dels treballs.
13:00h-16:00h
Conferència: "Inspiració biològica dels models d'intel.ligència artificial".
A càrrec del Dr. Ton Sales (Facultat d'Informàtica, UPC).
16:00-17:30h
Taula Rodona: "La comunicació de la ciència. ¿Ciència per a científics o ciència per a tothom?".
- Dr. Mariano Domingo (Facultat de Veterinària, UAB).
- Sr. Luis Ángel Fernández Hermana (Periodista Científic).
- Sra. Àngels Solé (Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya).
- Dr. Adolf Tobeña (Facultat de Medicina, UAB).
17:30-18:00h
Entrega del premi "la neurona despentinada" al millor pòster. Pausa-Cafè.
18:00-19:00h
Assemblea general de membres de l'AENC-UAB.
21:30h
Neurofarra.
Totes les activitats tindran lloc a la Sala d'Actes de la Facultat de Ciències de la UAB (campus de Bellaterra).
L'assistència és gratuïta. Es lliurarà certificat d'assistència als participants.

Organitza: Associació d'Estudiants de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (AENC-UAB).

Col.laboren: Vicerectorat d'Estudiants i Promoció Cultural, Deganat de la Facultat de Ciències i Deganat de la Facultat de Veterinària.

Donen suport: Deganat de la Facultat de Medicina, Deganat de la Facultat de Psicologia, Vicerectorat d'Investigació, Programa de doctorat en Neurociències i Escola de Doctorat i de Formació Continuada de la UAB.

Tornar