IVa Trobada Neurocientífica de la UAB

Tema: La investigació neurocientífica i les seves implicacions ètiques

Programa:

Facultat de Psicologia (Auditori). Divendres, 19 de maig de 2000

09:00-09:30h
Rebuda i lliurament de la documentació als participants.
09:30-10:00h
Inauguració de la VIa Trobada Neurocientífica.
Paraules de benvinguda a càrrec de:
- la Junta Coordinadora de l'AENC-UAB.
- Deganat de la Facultat de Psicologia.
- Vicerectorat d'Estudiants i de Promoció Cultural.
10:00-12:00h
La neurociència vista des del cinema. Projecció de la pel·lícula "MONES COM LA BECKY" (Joaquín Jordá/Núria Villazan). Premi de la crítica a la millor pel·lícula Festival Internacional de Sitges 1999. Duració 97 minuts.
12:00-12:30h
Pausa-Cafè.
12:30-14:00h
Taula rodona: "La investigació neurocientífica i les seves implicacions ètiques" (comentari de la pel·ícula).
15:00-16:00h
Sessió de pòsters. Visites guiades a l'exposició de treballs.
16:00-17:30h
Conferència: "Patologia del lòbul frontal".
A càrrec de la Dra. Mercé Jodar. Facultat de Psicologia UAB.
17:30-18:00h
Lliurament del premi "la neurona despentinada" al millor pòster. Pausa-cafè.
18:00-19:00h
Assemblea general de membres de l'AENC-UAB.
21:30h
Neurofarra.
Totes les activitats tindran lloc a l'Auditori de la Facultat de Psicologia de la UAB (campus de Bellaterra).
L'assistència és gratuïta. Es lliurarà certificat d'assistència als participants.

Organitza: Associació d'Estudiants de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (AENC-UAB).

Col.laboren: Vicerectorat d'Estudiants i Promoció Cultural.

Donen suport: Deganat de la Facultat de Psicologia, Deganat de la Facultat de Medicina, Deganat de la Facultat de Ciències, Deganat de la Facultat de Veterinària, Vicerectorat d'Investigació, Programa de doctorat en Neurociències i Escola de Doctorat i de Formació Continuada de la UAB.

Tornar