VIa Trobada Neurocientífica de la UAB

Tema: Drogues d'abús

Programa:

Facultat de Psicologia (Auditori). Divendres, 17 de maig de 2002

09:00-09:30h
Rebuda i lliurament de la documentació als participants.
09:30-10:00h
Inauguració de la VIa Trobada Neurocientífica.
Paraules de benvinguda a càrrec de:
- Dr. J. Rodríguez (Director de l'Institut de Neurociències de la UAB).
- Dr. Manel Sabés (Vice-rector de Campus i d'Estudiants).
- Mirentxu Jordana (Delegada d'Estudiants).
10:00-12:00h
Projecció de la pel·lícula: REQUIEM POR UN SUEÑO
12:30-14:30h
Taula rodona: "Drogues d'abús".
Ponents:
- Dra. Núria Ferré (Facultat de Psicologia, Àrea de Psicobiologia, UAB).
- Dra. Teresa Gutiérrez (Facultat de Psicologia de la UAB, Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, UAB).
- Sr. Carlos Sedó (Equip de Prevenció de Drogues de l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet).
15:30-16:30h
Sessió de pòsters. Visites guiades a l'exposició dels treballs.
16:30-18:00h.
Conferència: "Efectes farmacològics i toxicitat de la metilendioximetanfetamina (MDMA, èxtasis) en humans".
A càrrec del Dr. Magí Farré (metge-farmacóleg de l'IMIM).
18:00-18:15h
Pausa-Cafè.
18:15-18:45h
Lliurament del premi "la neurona despentinada" al millor pòster. Pausa-cafè.
18:45-19:45h
Assemblea general de membres de l'AENC-UAB.
21:30h
Neurofarra.
Totes les activitats tindran lloc a l'Auditori de la Facultat de Psicologia de la UAB (campus de Bellaterra).
L'assistència és gratuïta. Es lliurarà certificat d'assistència als participants.

Organitza: Associació d'Estudiants de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (AENC-UAB).

Col.laboren: Vicerectorat d'Estudiants i Promoció Cultural, Institut de Neurociències i Deganat de la Facultat de Psicologia.

Donen suport: Deganat de la Facultat de Medicina, Deganat de la Facultat de Psicologia, Deganat de la Facultat de Veterinària, Vicerectorat d'Investigació, Programa de doctorat en Neurociències i Escola de Doctorat i de Formació Continuada de la UAB.

Tornar