Associació d'Estudiants de Neurociències de la UAB Última actualització: 5/11/2003

Presentació

L'AENC-UAB (Associació d'Estudiants de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona) és una associació de caràcter cultural i científic fundada a la UAB l'abril de 1996 per un grup d'estudiants del programa de doctorat en Neurociències.
La seva finalitat és donar a conèixer l'estat actual i alguns dels aspectes de la recerca neurocientífica.
Treballem perquè l'associació es converteixi en una plataforma pel foment de la col.laboració científica a la UAB.
En aquest sentit, el nostre objectiu prioritari és l'establiment de relacions entre els membres dels diferents grups de recerca en l'àmbit de les neurociències per potenciar l'intercanvi d'idees, projectes i tot allò que pugui enriquir aquesta àrea.

Objectius

Novetats

Ja tenim organitzada la nova Neurotrobada del 2003. Amb el títol de Cèl.lules Mare i Malalties Neurodegeneratives, promet ser molt interessant. Serà el proper 28 de Novembre. Informeu-vos!

Les Activitats

Una de les activitats més importants que l'AENC organitza anualment és la Trobada Neurocientífica de la UAB.
Els objectius d'aquesta trobada estan dirigits a fomentar, la interrelació entre els membres de la comunitat neurocientífica dispersa pels diferents centres de la UAB, així com donar a conèixer els projectes i resultats dels treballs dels joves investigadors. Aquesta trobada ha de convertir-se en un fòrum d'exposició i debat sobre la recerca en neurociències i constituir la màxima expressió científica de les activitats de l'AENC, així com també dels interessos i el treball dels seus membres.
En aquestes trobades, i dins de diferents àrees de coneixement s'ofereix la possibilitat a tots aquells joves investigadors que ho desitgin, de presentar qualsevol aspecte de la recerca que duguin a terme i que sigui d'interés.

Una altre activitat destacada es la realització d'un Cicle Anual de Conferències, dedicades a temes d'interès en el camp de les neurociències. Cada curs acadèmic realitzem un cicle sobre un aspecte que creiem d'especial rellevància per a la formació neurocientífica. L'objectiu principal és fer arribar als estudiants l'estat general de coneixements en el tema que es tracta des d'un punt de vista multidisciplinar, és a dir, donant a conèixer les aportacions que es fan des dels diferents camps que s'inclouen en les neurociències. Aquesta visió global permet integrar uns coneixements que de vegades es tenen de manera dispersa, afavorint la seva comprensió i les reflexions crítiques.

A més, mensualment s'envia un Butlletí a totes les persones inscrites a l'AENC que ho desitgin per tal de fomentar totes les activitats de l'AENC i aquelles activitats relacionades amb les neurociències a la UAB o en altres universitats.